Rekisteriseloste


Henkilörekisterilain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Endora Oy (Y-tunnus: 1928657-1)
NettiKioski
PL 21
00211 Helsinki
0600 30 22 11 (0,75€/min+pvm/mpm)
info@nettikioski.fi

2. Rekisterin nimi
NettiKioski.fi -verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää käyttäjän antamia käyttäjätietoja NettiKioski.fi palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, palvelusta tiedottamiseen, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilastolliseen käyttöön. Rekisterinpitäjällä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla on lisäksi oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja suoramarkkinointia ja markkinatutkimuksia varten. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimusiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus julkaista sähköpostiosoitteet joko kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa. Tietoja voidaan käyttää myös valtakunnallisessa tai kansainvälisessä numeropalvelussa.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Yksityiskäyttäjän perustiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Yrityskäyttäjän perustiedot: y-tunnus, yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot on saatu asiakkaalta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, yritys- ja yhteisörekisteristä, Tilastokeskuksen rekisteristä, luottotietorekisteristä ja suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Palvelun käytöstä kerätään seuraavia tietoja: tiedon palvelun käyttöajasta, hakukerroista ja hakutiheydestä sekä istunnon pituudesta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen puolelle
Rekisterin tiedot jotka asianomainen on antanut ovat kaikkinensa julkisia tietoja, ja ovat näin toisten palvelun käyttäjien saatavilla. Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjärekisteriin ei sisälly manuaalista aineistoa. Käyttäjällä on pääsy vain omiin tietoihin ja niiden ylläpitoon, rekisterin ylläpitäjällä koko rekisteriin. Rekisteriä ylläpidetään palomuurin suojaamalla ja palvelintilaan kulku on valvottu. Kaikilla käyttäjärekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Koko henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia ja Viestintäviraston määräyksiä. Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistuvat rekistereistä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.

8. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Endora Oy
NettiKioski
PL 21
00211 Helsinki© NettiKioski.fiTekninen toteutus: NettiTieto Oy